Invulling verwerkersovereenkomst

 

  Uw persoonsgegevens

  Uw bedrijfsnaam (hierna "Opdrachtgever")

  Uw voor- en achternaam (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)

  De (sub)verwerker FreshPC Computer Service zal de volgende persoonsgegevens gaan verwerken volgens de verwerkingsvoorwaarden van FreshPC computer service. Deze verwerkingsvoorwaarden kunt u hier vinden.

  FreshPC Computer Service zal in opdracht van de Opdrachtgever de volgende persoonsgegevens verwerken:
  NaamAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadresIP-adreswachtwoord(en) systemenBeheer PC en/of NASBurgerservicenummerGezondheidMedischGodsdienst / LevensovertuigingRasPolitieke voorkeurSeksuele levenPortrettenLidmaatschap vakbondStrafrechtelijk verledenJuridischFinancieelBlockchain

  Het betreft persoonsgegevens van de volgende groep betrokkenen:
  (Potentiële) klantenCliëntenLeveranciersPersoneelsledenSollicitantenLeerlingenPatiënten

  Heeft uw bedrijf een Functionaris voor Gegevensbescherming?
  JaNee

  De Opdrachtgever staat ervoor in dat de omschreven persoonsgegevens & betrokkenen volledig en correct zijn en blijven, en vrijwaart FreshPC Computer Service voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte invoer door Opdrachtgever. Bij wijziging van deze gegevens dient de Opdrachtgever FreshPC Computer Service direct schriftelijk te informeren.

  Ik heb alle benodigde gegevens volledig en naar waarheid ingevuld.
  Ik ga akkoord met de verwerkingsvoorwaarden van FreshPC Computer Service

  Plaats hier uw handtekening: